24 juni 2015

Om alcoholschade bij jongeren te voorkomen is een protocol ontwikkeld gericht op de nazorg van jongeren tot 18 jaar die met een alcoholintoxicatie binnenkomen in een ziekenhuis. In deze aanpak, die effectief is gebleken, wordt samen met jongeren en hun ouders ingezet op het voorkomen van herhaling. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) aan de Tweede Kamer laten weten. De nazorg bestaat uit een onderzoek door een kinderarts en een psycholoog, screening op onderliggende problemen en cognitieve gevolgen. Zo nodig wordt de jongere neuropsychologisch onderzocht en/of doorverwezen naar de jeugdzorg of de ggz. De multidisciplinaire aanpak binnen het ziekenhuis en de laagdrempeligheid van het project, door in het ziekenhuis zelf een nazorgtraject aan te bieden, bleken belangrijke succesfactoren. Er was veel belangstelling voor het onderwerp en de aanpak vanuit het onderwijs, de politie, de sport, de media, de zorgverleners en de zorgverzekeraars. Het project, dat onderdeel was van het Partnership Vroegsignalering Alcohol, is eind 2014 afgerond. Inmiddels werken 12 ziekenhuizen met dit protocol en hebben verschillende instellingen in de verslavingszorg hun protocol op deze werkwijze afgestemd. Per 1 januari 2016 is deze werkwijze financieel geborgd door onder meer de opname van de medisch-psychologische verrichtingen in de bestaande (somatische) DBC/DOT alcoholintoxicatie Jeugd. 

Hoofdthema's