1 september 2014

Nee, het is nog geen Prinsjesdag. ‘De begroting is rond’, melden de kranten. Dat klopt maar gedeeltelijk. Dat wat voor ons als ‘gedistilleerd’ misschien wel de belangrijkste vraag is – gaan de accijnzen omhoog of misschien wel omlaag? – is nog niet definitief te beantwoorden.

De twee regeringspartijen PvdA en VVD zijn het achter de schermen, onder toeziend oog van minister Dijsselbloem, eens geworden met de zogenaamde constructieve oppositie (D66 en de twee kleine christelijke partijen SGP en ChristenUnie) over de hoofdlijnen van de begroting voor 2015. In korte trekken komt dat akkoord er op neer, melden diezelfde kranten, dat er een beperkte belastingverlaging komt, iets meer kinderbijslag, honderd miljoen voor defensie en extra geld voor ontwikkelingssamenwerking.

Dat politieke hoofdlijnenakkoord wordt dezer dagen ‘doorgerekend’, zoals het in Den Haag heet. Dat betekent dat Financiën uitrekent of de getalletjes kloppen. En of er her en der nog wat moeten worden gesleuteld. Dat zijn de weken waarin, traditiegetrouw, accijnsverhogingen op de loer liggen.

Geen voortijdse zorgen: zoals de zaken er eind augustus voorstaan, zijn accijnsverhogingen niet waarschijnlijk. Verlagingen ook niet, al zou daar alle reden toe zijn nu er dit jaar door de verhoging minder accijnsinkomsten binnenkomen dan afgelopen jaar.

Er bestaat – brede – politiek overeenstemming dat benzine, tabak en gedestilleerd genoeg ‘geplaagd’ zijn (zoals een politicus het noemde). Al die protesten – voor en vooral ook achter de schermen – hebben wel zoveel indruk gemaakt dat met name de coalitie zich drie keer bedenkt om hetzelfde kunstje nog een keer uit te halen. Al is de animo om accijnsverlaging te overwegen ook erg gering. Niemand heeft zin of achteraf fouten toe te geven. En helemaal niet als je zo publiekelijk voor rotte vis bent uitgemaakt…

Maar laat niemand zich voortijdig rijk rekenen. Wie een paar weken voor Prinsjesdag tot de onverhoedse onaangename ontdekking komt dat hij enkele tientallen miljoenen tekort komt – voor zo iemand is de verleiding groot om te grijpen naar het gemakkelijke en tot nu vaak gewillige middel van de accijnzen. Het is – zoals een inmiddels hele oude minister van financiën placht te zeggen – Prinsjesdag als het Prinsjesdag is.

 

SpiritsNL-voorzitter Jan Schinkelshoek, september 2014

Hoofdthema's