3 februari 2014

In de afgelopen dagen zijn de laatste afzetcijfers van SpiritsNL binnengekomen. We kunnen nu de balans opmaken van 2013. Uit eerste cijfers blijkt dat vooral Nederlands gedistilleerd een zwaar jaar heeft gehad met een teruggang van meer dan 20% over het hele jaar. Ook import kende een terugslag -voor het eerst sinds meer dan 10 jaar- van circa 4%.  Het totaal ziet er dan ook niet fraai uit.  Gezien de forse teruggang leek het uitgesloten dat er meer geld in het laatje van de rijksoverheid terecht is gekomen dan in 2012. Accijnsopbrengsten hebben het hele jaar onder het niveau van 2012 gelegen en zouden door de slechte ontwikkeling in laatste kwartaal ook zeker te laag uitkomen. Tot mijn stomme verbazing was de totale opbrengst 2013 €3 miljoen meer dan in 2012! Dat strookt dus niet met de verkoopgegevens in de markt en is een breuk met de trend van het gehele jaar.

Ook in september, voor Prinsjesdag, werden cijfers bekend gemaakt die opmerkelijk positiever oogden dan onze gegevens, die deels afkomstig zijn van het ministerie. Nu dus weer, al is de meeropbrengst van €19 miljoen bij lange na niet gehaald. Weer een target gemist. Je zou verwachten dat de hele politiek daarover zou vallen. Maar niets is minder waar. De politiek lijkt zich primair bezig te houden met verwachtingen en ambities en niet zo zeer met behaalde resultaten.

Er zit ook wel een fundamenteel probleem in het tot stand brengen van een begroting. Er wordt geen rekening gehouden met prijselasticiteit op de te verwachten opbrengst. Men neemt de bekende hoeveelheid en vermenigvuldigt dit met het nieuwe tarief en voilà, daar komt nieuwe opbrengst uit. Louis van Gaal zei het u voor: “Ben ik nu zo slim, of zijn hun (zij) zo dom?” Ik kan gelukkig melden dat ook alle andere EU-landen zo dom zijn. Aan ons de schone taak dit wel aan het verstand te blijven brengen. Daar gaan we mee aan de slag.

Als we de verkoopcijfers 2013 vergelijken met cijfers 2012 ziet het er dus erg donker uit. We moeten evenwel niet vergeten dat een deel van wat in 2012 is verkocht, pas in 2013 op de markt is gezet. Als we 2013 cijfers op die van 2011 leggen, ziet het er allemaal een beetje beter minder slecht uit. Maar zeker niet goed. Een ander opmerkelijk punt is dat er nauwelijks gehamsterd is in december, ondanks de verdere accijnsverhoging in 2014.Vreemd, omdat in 2012 er weldegelijk nog tegen het oude tarief werd ingeslagen, en beide verhogingen bijna even groot waren. Ik ben benieuwd of hier een verstandige verklaring voor bestaat. Uit de afzetcijfers van de premix-enquête is gebleken dat de accijnsverhoging 2013 ook geen merkbaar gevolg heeft gehad voor de afzet. Dat is ook logisch omdat premixen ca. 5% bevatten. Net als bier. En de impact van accijns is minder groot op de verkoopprijs.

Onze eerste anti-accijnsactie is afgerond. De ansichtkaarten aan Eerste en Tweede Kamerleden zijn verstuurd. Op dit moment zijn we druk bezig met het voorbereiden van de inhoudelijke lobby-activiteiten. Het enige dat voor ons daarbij telt,  is niet de verwachting over wat gaat komen, maar het behaalde  resultaat!

Joep Stassen, directeur Spirits NL

Hoofdthema's