28 maart 2014

SpiritsNL krijgt regelmatig de vraag wat de wetenschappelijk onderbouwde effecten van matige alcoholconsumptie voor de gezondheid zijn.

Matige alcoholconsumptie heeft een positief effect op de gezondheid, zo blijkt uit de resultaten van ruim 30 jaar wetenschappelijk onderzoek. Te veel of onverantwoord drinken van alcohol kan op de korte en/of langere termijn ernstige lichamelijke problemen veroorzaken. De relatie tussen alcoholconsumptie en gezondheid kent dus zowel positieve als negatieve aspecten. De resultante van deze positieve en negatieve effecten is een J-vormig verband tussen alcoholconsumptie en risico op overlijden, waarbij matige consumptie een verlaging van het overlijdensrisico laat zien. Een belangrijk deel van deze risicoverlaging hangt samen met de relatie tussen alcoholconsumptie en hart- en vaatziekten, daarnaast lijkt er ook een J-vormige relatie te zijn tussen alcoholconsumptie en het risico op het krijgen van diabetes type 2 en op bepaalde vormen van dementie.

Meer informatie daarover is hier te lezen.

Hoofdthema's