18 mei 2018

Den Haag (SpiritsNL) – Afgelopen donderdag 17 mei 2018 vond tussen 10:00 en 14:00 een vergadering plaats van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het preventiebeleid & alcohol- en tabaksbeleid. Die vergadering kunt u hier terugkijken. Hieronder volgt een korte impressie. 

Het debat ging vooral over tabak en overgewicht; alcohol kwam slechts zijdelings aan de orde. Belangrijk was de inzet van staatssecretaris Blokhuis over de positie van het Nationaal Preventieakkoord (PA). Ondanks diverse oproepen vanuit de Tweede Kamer wil Blokhuis de ruimte geven aan partijen aan de verschillende PA-tafels om te komen met aanbevelingen en projecten.

Mocht het zo zijn dat partijen vragen om wettelijke maatregelen, dan is daarvoor een eigen afweging vereist door de Tweede Kamer. Andersom wil de staatssecretaris de tafels niet te zeer onder druk zetten met wens van de Kamer om bepaalde maatregelen te nemen.

De volgorde is dat eerst de PA-tafels aan zet zijn en daarna pas de Tweede Kamer. Blokhuis wil niet tornen aan primaat van de politiek. Hij gaf aan dat hier een disclaimer geldt op het PA. Het kan zijn dat partijen zich terugtrekken uit PA als wettelijke maatregelen volgen.

Na de zomer wordt het PA verwacht. Doelstelling PA is te komen tot lange termijn verbetering van gezondheid, maar hij wil voor korte termijn ook concrete en kwantitatieve doelstellingen.

Twee partijen noemden alcoholmaatregelen; CU en SGP. CU wees op één miljoen probleemdrinkers en verwacht weer CBS-cijfers van comadrinkers. Beschikbaarheid is nog altijd ondermaats met slechte resultaten bij supermarkten en sportkantines. CU wil een wettelijke ondergrens van 80-85% vastleggen. Ook blurren baart de CU zorgen. VNG steunt blurren en dat leidt tot wildgroei beschikbaarheid.

De staatssecretaris gaf in reactie aan dat VNG en VWS hier niet op één lijn zitten. Ook alcoholreclame is volgens CU in NL minder streng dan bijv. Frankrijk waar alleen productsamenstelling en prijs mag worden vermeld. Blokhuis gaf aan dat dit ook inzet kan zijn van partijen in PA.

VVD stipte de verwarring aan die is ontstaan naar aanleiding van diverse mediaberichten over schadelijkheid alcohol. Blokhuis antwoordde dat richtlijn van de Gezondheidsraad leidend is: niet drinken, of max één per dag.

GL wil opheldering over ontbrekende pagina van het DOA-overleg (Directeuren Overleg Alcohol). Blokhuis gaf aan hier volkomen open in te zitten en na interne audit dienst, zal nu de archiefdienst dit onderzoeken. De Tweede Kamer zal worden geïnformeerd.

VVD wees op uitwijkgedrag bij prijsverhogingen. Blokhuis gaf aan dat prijs gevoelig punt is voor jongeren en die wijken minder makkelijk uit naar buitenland. In Frankrijk was dat ook argument voor verhoging prijs.

SGP wil initiatief van de staatssecretaris op alcoholreclames. GL wil VAO met moties voor verdergaande stappen. Blokhuis gaf aan dat dit zeer waarschijnlijk ontraden zal worden.

Verder veel aandacht voor ‘kidsmarketing’ en voedsel en productsamenstelling, wel verbod/maatregelen op Iqos.

Hoofdthema's