13 februari 2014

Verordening (EG) nr. 110/2008 regelt de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken. Bijlage III bevat een lijst van gedistilleerde dranken met een beschermde geografische aanduiding. Een Guatemalteeks verzoek tot registratie van de rum Ron de Guatemala en een Hongaars verzoek tot de registratie van Újfehértói meggypálinka, zijn  door de Europese Commissie goedgekeurd en worden toegevoegd aan Bijlage III. 
De geografische aanduidingen Polska Wódka/Polish Vodka en Originali lietuviška degtinÄ—/Original Lithuanian vodka staan geregistreerd in productcategorie 15. ‘Wodka’. Deze beschermde aanduidingen worden nu ook toegevoegd aan productcategorie 31. ‘Gearomatiseerde wodka’. 
Tot slot wordt in Bijlage II onder punt 20. ‘Gin’ opgenomen dat ‘gin’ mag worden aangevuld met de term ‘dry’ onder bepaalde voorwaarden.

Publicatieblad Europese Unie L 33 van 4 februari 2014, p. 1ʉ۬Verordening (EU) nr. 97/2014 van de Commissie van 3 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Publicatieblad Europese Unie L 33 van 4 februari 2014, p. 3ʉ۬Verordening (EU) nr. 98/2014 van de Commissie van 3 februari 2014 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

 

Bron: Nieuwsbrief Waar & Wet

Hoofdthema's