1 december 2013

Afgelopen maand werd Joep Stassen, directeur van Spirits NL, voorzitter van spiritsEurope. Net als in Den Haag is er ook in Brussel een kantoor dat zich volop bezig houdt met lobby en communicatie voor de gedistilleerd sector. Voor deze Spirits NL nieuwsbrief interviewden we Paul Skehan, de directeur van spiritsEurope.

 

Kun je ons meer vertellen over je achtergrond?

“Ik ben Iers en woon nu 16 jaar in Brussel. Voordat ik bij spiritsEurope aan de slag ging, werkte ik als director general van de European Retail Round Table, dat CEO’s van de grootste retailers –zoals Ahold- in Europa vertegenwoordigt. Daarvoor was ik plaatsvervangend hoofd van EUROCHAMBRES, de Europese federatie van alle kamers van koophandel. In Iederland was ik ook CEO van het Ierse Kamer van Koophandel netwerk en heb ik gewerkt voor de Industrial Development Authority. Dat is het agentschap dat verantwoordelijk is voor het aantrekken van buitenlandse investeringen naar Ierland. Ik werkte in mijn jeugd ook als druivenplukker, merchandiser, straatverkoper van ‘In Dublin’ en als schoorsteenveger. Ik ben niet zeker of mijn carrière vordert of achteruit gaat, haha.”

 

Wat is het verschil tussen spiritsEUROPE en bijvoorbeeld Spirits NL?

spiritsEUROPE bestaat uit 32 nationale verenigingen (zoals Spirits NL), en 8 van de grootste spirits bedrijven in de wereld: Bacardi-Martini, Beam, Brown-Forman, Campari, Diageo, Moët Hennessy, Pernod Ricard en Remy Cointreau. spiritsEUROPE concentreert zich uitsluitend op de beleidsdiscussies in Brussel en Straatsburg, terwijl Spirits NL zich terecht richt op alle aangelegenheden die gerelateerd zijn aan de Nederlandse spiritsindustrie. spiritsEUROPE participeert bijvoorbeeld in het Europese Alcohol & Health Forum, terwijl Spirits NL de expertise heeft op het gebied van Nederlandse wetgeving. De twee organisaties werken overigens wel nauw samen om ervoor te zorgen dat zaken voor de sector als geheel goed worden opgepakt.”

 

Hoeveel mensen werken voor spiritsEUROPE?

“We hebben 7 voltijdse krachten en meestal 1 of 2 stagiaires. Daarnaast werken we samen met een in Wenen gevestigd economisch kantoor, dat ons helpt met een scala aan onderzoek en wetenschappelijke kwesties. In Brusselse termen zijn we een middelgrote organisatie. We zijn niet zo groot als bijvoorbeeld de pharmacie of de banken, maar we hebben genoeg middelen om op een breed scale aan onderwerpen en thema’s actief te zijn.”

 

Hoe is het huidige politieke klimaat voor spirits in Europa?

“Dat beeld is gemengd. Aan de ene kant is er waardering voor een sector die zorgt voor veel export en werkgelegenheid in bijvoorbeeld de horeca, productie en retail. Als de grootste agri-food exporteur genereren we elk jaar ongeveer 9 miljard aan inkomsten voor Europa. Voeg daaraan toe de 21 miljard die we jaarlijks aan de Europese schatkist betalen aan accijnzen en BTW, dan is het gemakkelijk om de waarde van de sector te zien.

Helaas zijn er echter aan de andere kant ook EU-lidstaten die lijken te geloven dat de fiscale mogelijkheden onuitputtelijk zijn en jaar in jaar denken dat het mogelijk is om de belastingen zonder consequenties te verhogen. Dat is natuurlijk niet het geval. Ook is het onverstandig en onnodig. Sommige ministers van Financien zullen beweren dat ze geen andere keuze hebben als gevolg van het economische klimaat, maar zij weigeren nog steeds om alle categorieen van alcoholhoudende dranken op dezelfde manier te belasten. Het is oneerlijk om spirits veel meer te belasten.”

 

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van spiritsEUROPE voor 2014?

“We willen nauw samenwerken met beleidsmakers, NGO’s en andere belanghebbenden bij het aanpakken van door alcohol veroorzaakte schade. Onze oprechte wens is om 100 procent van onze producten met mate door volwassenen te laten gebruiken op een gezonde manier en in een gelukkige en levendige omgeving. Daartoe hebben we strikte gedragscodes geïmplementeerd over hoe en wanneer we onze producten verkopen. We hebben ook veel geïnvesteerd in nuttige en praktische websites en promotiecampagnes om consumenten voor te lichten over de expliciete gevaren van alcoholmisbruik.

Daarnaast blijven we campagne voeren voor eerlijke en open markten, zowel binnen de EU als in andere landen. Tarieven, overbodige technische eisen, buitensporige fiscale eisen en protectionistische maatregelen die ons discrimineren ten gunste van de binnenlandse producenten verstoren allemaal de markt en benadelen de consument. Ons doel, met Joep Stassen als onze nieuwe voorzitter, is om de strijd aan te gaan met deze belemmeringen.”

Hoofdthema's