1 september 2013

Zijn we toch weer sluitpost van de begroting? Op weg naar Prinsjesdag – de dag waarop met pracht en praal het nieuwe politieke seizoen begint – legt het kabinet van VVD en PvdA binnenskamers de laatste hand aan de begroting voor 2014. Voor ons, voor ‘gedistilleerd’, is dat altijd weer spannend.

Een paar dingen zijn al wel zeker: uit het koffertje van de minister van Financiën komt op de Derde Dinsdag van September een begroting met veel bezuinigingen, toch weer een paar miljard aan lastenverzwaringen. De koopkracht komt voor de zoveelste keer op rij onder druk te staan.
Of een accijnsverhoging onderdeel uitmaakt van het belastingpakket is pas op Prinsjesdag met zekerheid te zeggen. Maar het ziet er een paar weken van te voren niet al te gunstig uit.

Accijnsverhogingen zijn traditiegetrouw de sluitpost van de begrotingen. Accijnzen hebben de onhebbelijkheid dat ze, bezien vanuit de politiek, klein grut zijn. Vergeleken met ingrepen in de inkomsten- en omzetbelasting levert het nauwelijks wat op. Een accijnsverhoging is snel en gemakkelijk door te voeren, als regel overzichtelijk en zelden bewerkelijk. Het is een belastingverhoging die – het klinkt ondernemers cynisch in de oren, vrees ik – vooral gebruikt wordt de kleine gaatjes te dichten. Daarom weet je meestal pas op het laatste moment of er weer een accijnsverhoging aankomt.

Sinds dit voorjaar leveren we, natuurlijk ook vanuit SpiritsNL, strijd tegen accijnsverhogingen. Hoofdpunt is natuurlijk een nieuwe serie lastenverzwaringen te voorkomen. Dat is niet eenvoudig. In de boeken – het regeerakkoord van VVD en PvdA – staat dat de accijnzen in 2014 opnieuw omhoog gaan. Krijg dat maar eens teruggedraaid. Al helemaal in een tijd waarin het kabinet op zoek is naar extra miljarden en er hier en daar stemmen opgaan om de accijnzen extra te verhogen.

Onze argumenten zijn, helaas voor hen, sterk. Aan de hand van cijfers kunnen we aantonen dat als gevolg van accijnsverhogingen in de afgelopen jaren, laatstelijk op 1 januari van dit jaar, de omzet van gedistilleerd onder druk staat. Sterker nog: na de laatste verhoging ontvangt de fiscus is minder… Een accijnsverhoging is alleen maar goed voor het buitenland.

Die argumenten hebben in ‘Den Haag’ bepaaldelijk indruk gemaakt. Een extra accijnsverhoging lijkt drie weken voor Prinsjesdag niet zo waarschijnlijk, zo hebben welingelichte bronnen ons laten weten. Maar dat weten we pas zeker op de dag zelf. En als de regering om welke reden dan ook ons toch weer tot sluitpost van de begroting heeft gemaakt, is er de Tweede Kamer nog.
En zelfs nog een Eerste Kamer.

Voorzitter Jan Schinkelshoek

Hoofdthema's