1 juli 2013

fgelopen dinsdag werd Spirits NL officieel gelanceerd als dé branchevereniging van de gedistilleerdsector in Nederland. Na de drukbezochte aftrap kan directeur Joep Stassen nu met Spirits NL echt herkenbaar voor de buitenwereld aan de slag.

 

Joep, voor degenen die je nog niet goed kennen, wie is Joep Stassen?

“In 1967 ben ik met Limburgse roots in de hoofdstad geboren. Vervolgens heb ik mijn schooltijd in Vreeland aan de Vecht gewoond en in Hilversum het VWO doorlopen. In Amsterdam en later in Londen heb ik rechten gestudeerd. Daarna heb ik tot 2005 in Amsterdam gewoond. Na getrouwd te zijn en met kind op komst zijn we verhuisd naar Den Haag, waar we inmiddels met z’n vieren wonen.”

 

Hoe ben je terecht gekomen in deze sector?

“Dat was eigenlijk puur toeval. Ik ben na een korte beginstap in de advocatuur in 1996 via-via terechtgekomen bij het Productschap voor Gedistilleerde Dranken. Dat beviel heel goed. Het is een mooie sector op het snijvlak van publiek en privaat. Helaas waren er bij productschap geen doorgroeimogelijkheden. In 2000 ben ik in een totaal andere hoek terechtgekomen: secretaris van de raad van bestuur van Samas-Groep, producent van kantoormeubilair en handel in kantoorbenodigdheden. Dat was een buitengewoon boeiende tijd met turbulente ontwikkelingen in en rondom het bedrijf. In 2004 ben ik gevraagd terug te gaan naar wat er van het PGD was geworden: de Commissie Gedistilleerd van het Productschap Dranken. Vanaf 2004 was hier ook de private organisatie ondergebracht, de VIP.”

 

Afgelopen dinsdag is Spirits NL gelanceerd. Hoe is de organisatie eigenlijk ontstaan?

“In 2012 besloot de politiek definitief de productschappen op te heffen. Een van die productschappen was het Productschap Drank. Het schrappen van de productschappen was geen verrassing. Al lange tijd werd erover gesproken. Bij de Vereniging van Nederlandse Importeurs en Producten van Gedistilleerde Dranken (VIP) was mede daarom in 2011 al besloten dat het goed zou zijn als er vooruitlopend op de politieke ontwikkelingen een nieuwe branchevereniging zou komen. In 2012 kwam dit samen en hebben we gewerkt aan het neerzetten van de nieuwe organisatie. Merkhouders zouden in de toekomst gewoon zelf aan het stuur zitten en niet te maken hebben met zogenaamde kwaliteitszetels van organisaties die gedistilleerd vooral kennen uit de ijs- of drankenkast.”

 

Waarom is Spirits NL van belang?

“Of het nu macro-economisch goed gaat of niet, over drank valt altijd te twisten. Het praten over drank door de politiek en andere influentials zal zeker doorgaan. Om daar goed op in te kunnen spelen is collectieve belangenbehartiging nodig. Spirits NL vertegenwoordigt bijna 90 procent van de bedrijven, heeft goed zicht op deze diverse sector en kan daarom goed namens en voor de sector spreken.”

 

Spirits NL behartigt ook de belangen van de sector in Brussel. Hoe en waarom doen jullie dat?

“Spirits NL doet in Brussel actief en prominent mee in spiritsEUROPE. Dat is van belang omdat consumenten en producenten op het gebied van sterke drank volop te maken hebben met Europese besluitvorming. Consumenten kopen onze dranken niet alleen bij de slijter om de hoek, maar ook wel eens in een aangrenzend buitenland of ze nemen zaken mee van vakantie. Dan heb je direct met Europese regels te maken. Ook de regels voor reclame via TV en andere media worden door Brussel bepaald. In spiritsEUROPE werken we samen met 31 soortgelijke organisaties uit 25 landen. Met elkaar zetten we ons ook in Europa in voor een eerlijke vrije markt en verantwoord alcoholgebruik.”

 

Wat zie je als de grootste uitdaging voor Spirits NL?

“Ik zie het als een grote uitdaging voor Spirits NL om voorop te blijven lopen op het gebied van verantwoord alcoholgebruik. Door zelf met goede initiatieven te komen kunnen we voorkomen dat de overheid teveel moet ingrijpen en met wetgeving komt. Het is voor iedereen beter als de sector zelf verantwoordelijkheid neemt. Staatssecretaris Van Rijn sprak dinsdag niet voor niets zijn waardering uit voor de initiatieven die we in dit kader al hebben genomen. De Drinkwijzer is daar een voorbeeld van. Maar we werken bijvoorbeeld ook met de bier- en wijnsector samen in STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik). Uit het onderzoek van CSR Academy bleek de steun in de sector voor het actief bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik groot. Wij zullen hier dan ook stevig op blijven inzetten en zoeken daarbij altijd steun en advies van de leden, want zonder komen wij niet ver.”

 

Waar ga je de komende tijd in het bijzonder mee aan de slag?

“Er ligt al een hoop om nog te doen, zoals het invoeren van zwangerschapslogo’s op etiketten, het omgaan met de leeftijdsverhoging en uitdragen dat vanaf 2014 18 minners niet meer zelf drank mogen kopen. We gaan hiermee vol enthousiasme aan de slag. En natuurlijk liggen er ook nog volop andere dossiers: zoals de permanente strijd tegen de verhoging van de accijns en het verzamelen van afzetcijfers om onze boodschappen kracht bij te zetten. Spirits NL gaat daarmee graag aan de slag.”

Hoofdthema's