22 juli 2013

Het aantal kinderen onder de 18 jaar met een acute alcoholvergiftiging dat opgenomen moest worden in een ziekenhuis is in 2012 voor het eerst sinds jaren afgenomen. In het afgelopen jaar zagen kinderartsen in het gehele land het aantal opnames met bijna 7% teruglopen van 762 in 2011 tot 710 in 2012.

Nico van der Lely, mede-grondlegger van neerlands eerste alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis: ”Deze daling is goed nieuws. Het betekent minder kinderen met een kans op hersenschade, aan alcohol gekoppeld letsel, seksueel misbruik en intellectuele schade.” Kinderartsen en andere professionals spannen zich al jaren in om het tij te keren. En dit lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren. Het aantal van ruim 700 kinderen met een alcoholvergiftiging in 2012 is nog steeds schrikbarend hoog. Van der Lely: “Het verhogen van de minimumleeftijd van 16 naar 18 jaar vanaf 1 januari 2014 beschouw ik een belangrijke stap om de beschikbaarheid van alcohol voor kinderen te beperken. Verkopers van alcoholhoudende drank moeten de wetgeving beter gaan naleven. Uit cijfers blijkt dat kinderen nog steeds, ondanks hun te jonge leeftijd, alcohol kunnen verkrijgen in supermarkt, horeca of bij de slijter.”

Gemiddelde leeftijd nog steeds rondom de 15 jaar
De leeftijd van de opgenomen kinderen ligt nog steeds rondom de 15 jaar. De jongst gerapporteerde leeftijd in 2012 is 12 jaar. Jongens (55%) waren – net als voorgaande jaren – iets in de meerderheid ten opzichte van meisjes (45%). Het opleidingsniveau van de opgenomen kinderen wijkt niet noemenswaardig af van het gemiddelde van deze leeftijdscategorie. Opnieuw blijken de opgenomen kinderen in 2012 een gemiddeld hoog bloedalcoholgehalte te hebben: 1,88 promille t.o.v. 1,83 promille in 2011.

Alcoholvergiftigingen na overtreding leeftijdsgrenzen
In 2012 is ook aan de jongeren die werden opgenomen gevraagd waar ze de alcohol hebben gekocht of gekregen. Van de 644 jongeren hebben 179 verteld hoe zijn aan de alcohol gekomen zijn. Het blijkt dat 63 van hen de alcohol zelf heeft gekocht; van deze groep was ruim de helft (in totaal 36) nog geen 16 jaar (bij aankoop van bier of wijn in de supermarkt) of nog geen 18 jaar (bij aankoop van sterke drank in de horeca of bij de slijter). Van de jongeren waarvan bekend is hoe zij aan de alcohol gekomen is 20% veroorzaakt door verkopers die de wettelijke leeftijdsgrens hebben overtreden. Dit bevestigt het beeld dat de naleving van de leeftijdsgrenzen in Nederland door alcoholverstrekkers onvoldoende is en deze cijfers laten zien dat de gevolgen ernstig kunnen zijn.

 

www.vnn.nl

Hoofdthema's