31 oktober 2017

Zo, het kan beginnen. Wie dacht dat na het sluiten van het regeerakkoord, het aantreden van het nieuwe kabinet en na de regeringsverklaring het werk erop zit, vergist zich. Het echte werk gaat vanaf vandaag van start.

Hoe liggen de kaarten in de Tweede Kamer? Wat bakt de onwennige regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie er van? Wat heeft de nieuwe staatssecretaris, Paul Blokhuis, voor onze sector in petto? Hoe gaat de belastinghervorming – een opdracht voor een andere staatssecretaris, Menno Snel – er in de uiteindelijke vorm uit zien?

Op eerste gezicht ziet het er niet gek uit. Het regeerakkoord ademt een solide, gedegen aanpak. Onze sector komt er goed van af. Er wordt niet gerept over nieuwe verhogingen van de alcoholaccijns, er is geen sprake van allerlei nieuwe, opgelegde beperkingen [zoals reclameverboden]. Teruggebracht tot de kern staat er niet veel meer dan dat ‘problematisch alcoholgebruik’ aangepakt wordt. Iets dat ook we als SpiritsNL van harte ondersteunen.

Maar of dat het hele verhaal is? Er zijn binnen de Tweede Kamer en wellicht ook binnen de regeringscoalitie voldoende krachten die zweren bij een betuttelende aanpak – met veel regels, geboden en vooral verboden. Dat met een sector als de onze goede afspraken te maken zijn, is kennelijk iets dat steeds weer moet worden uitgelegd. Vooruit dan maar…

Misschien ook wel aan de nieuwe staatssecretaris, Paul Blokhuis, afkomstig uit de ChristenUnie. ‘Preventie’ is een van zijn taken, net als ‘gezondheidsbevordering’, met name ‘leefstijl’. Hoe zal hij dat invullen? Het regeerakkoord is er nogal vaag over – alleen met maatregelen die ‘bewezen effectief’ zijn. Dat alleen al is goed voor lange debatten.

Dat begint met een van de losse einden van het regeerakkoord: een preventieakkoord. Er gaat, in samenspraak met de halve wereld, gewerkt worden aan een ‘nationaal preventieakkoord’, dat – zo valt op te maken – in eerste instantie op roken en overgewicht is gericht. Hoe breed, hoe dwingend zal dat akkoord worden? En hoe zal het worden bekostigd?

Er tussendoor lopen van allerlei andere discussies. Alleen al de aangekondigde evaluatie van de vernieuwde Drank- en Horecawet zal de nodige aandacht vergen. En dan hebben we het nog niet over de  voorgenomen belastinghervorming, een plan waarvan nog niet veel meer dan de ruwe contouren geschetst zijn en daarom nog veel kanten kan opvliegen. Er zullen vast en zeker wel weer pleidooien voor een verdere accijnsverhoging te noteren zijn, ook al weet iedereen dat ze averechts werken en in de grensstrekken onevenredig hard aankomen.

We kunnen, kortom, aan het werk.

 

Jan Schinkelshoek, voorzitter SpiritsNL, november 2017

Hoofdthema's