1 januari 2016

Allereerst natuurlijk een heel erg mooi en gezond 2016 gewenst. Met het afscheid nemen van 2015 is het ook goede gelegenheid tot een korte terugblik te komen. Nu zit 2015 nog vers in het geheugen. Voor de branche was 2015 op bedrijfsniveau een jaar van veranderingen: Lucas Bols ging naar de beurs en er was een directiewisseling bij De Kuyper. Natuurlijk waren er ook diverse andere personeelswisselingen, inkrimpingen, nieuwe merken en producten, veel gin nieuws en een Nederlandse markt die het nog steeds moeilijk heeft.

Beleidsmatig was het eigenlijk een betrekkelijk rustig jaar. Een paar belangrijke zaken zijn vooral niet gebeurd: geen wijziging van de accijns, geen nieuwe Europese Alcoholstrategie en geen verdere ontwikkelingen in het Nederlandse alcoholbeleid. Eind 2014 leek de Tweede Kamer nog zo gemotiveerd om snel alle problemen rondom alcohol uit de weg te ruimen. Misschien waren de problemen bij nader inzien niet zo groot of was de toon wel iets te scherp geweest in het debat?

Wat er wel langskwam is natuurlijk het advies van de Gezondheidsraad om toch vooral niet te drinken en zeker niet meer dan één glaasje per dag. De gevolgen van dit advies zijn nog onduidelijk. Het advies heeft wel het nodige aan publiciteit opgeleverd en zeker ook heel wat kritiek gekregen. Zeker ook omdat een paar weken daarvoor de WHO zich nogal belachelijk maakte door vlees op één lijn te stellen met tabak en asbest waar het de volksgezondheid betreft. Het advies van de Gezondheidsraad is ook vreemd omdat gezien het wetenschappelijk bewijs een andere keuze voor de hand lag.

Ook is de Brusselse procedure voor de vastlegging van de definities van jenever afgerond, al wachten we alweer bijna een jaar op een reactie van de Commissie. Ook is er vooruitgang geboekt bij het in kaart brengen van de hoeveelheid verpakkingen die de sector op de Nederlandse markt zet. Ook dit onderwerp komt in 2016 weer terug. Bij STIVA is een nieuwe voorzitter benoemd, Steven van Eijck, die vol enthousiasme en energie aan de slag is gegaan. En dat moet ook wel, want 2016 belooft spannend te worden na alles dat voor 2015 is aangekondigd, maar is blijven liggen. De in 2014 aangekondigde onderzoeken naar de maatschappelijke kosten van alcohol en het gebruik van effectieve maatregelen worden ongetwijfeld dit jaar afgerond. De evaluatie van de Drank en Horecawet met de discussies over blurring (mengen van horeca en detailhandel), online handel, de handhaving die in 2015 negatief in de publiciteit is gekomen, zullen dit jaar worden geagendeerd. Voeg daarbij de Kamerverkiezingen die gepland staan voor 2017 en een potentieel explosief mengsel kan ontstaan. Vandaar dat we in dit nieuwe jaar vol aan de bak moeten om duidelijk te maken dat de branche zich blijvend inzet voor verantwoorde consumptie. Daar zit een goed voornemen in.

Joep Stassen is directeur van SpiritsNL

Hoofdthema's