1 maart 2013

Het Nationaal Jenevermuseum in Schiedam zindert op zondag 21 april van de verhalen. Niet minder dan vijf  bekende ‘namen’ uit de distilleerbranche komen dan hun life-story vertellen. Dit gebeurt tijdens een grote Jenever Reünie van distillateurs en (oud-)medewerkers van distilleerderijen. Ook iedereen die belangstelling heeft  voor de jeneverindustrie is welkom.

Het museum is die dag voor het normale bezoek gesloten.

Rond de storytelling door de distillateurs is een uitgebreid middagprogramma opgezet. De Jenever Reünie begint met een carrousel van distillateurs en nazaten, die hun persoonlijke verhaal uit de jeneverbranche vertellen. In twee of drie ronden kunnen de bezoekers kiezen uit presentaties van Bob de Kuijper, Evert Hellebrekers, Dick Jansen, Franck Wittkampf en Fons van der Tuijn. Door het luisteren naar deze ‘oral history’ krijgen de deelnemers een kleurrijk beeld van gebeurtenissen in het distillateursverleden en de belangrijke keuzes die betrokkenen op een cruciaal moment in hun leven hebben gemaakt.

Doorlopend kan er die middag een bezoek worden gebracht aan de expositie op de Graanzolder van het Jenevermuseum. Hier zijn interessante bezittingen uit de collecties van distilleerderijen te bewonderen, evenals bijzondere foto’s die mensen-uit-de-jeneverindustrie in beeld brengen.

In de Koperhoek draait continu de film Jenever, een boeiend verleden. Het is een compilatie van authentiek films van de Schiedamse producent Wiebe Hoogeveen. Hij verzamelde in de loop der jaren bijzonder veel beeldmateriaal, waaruit hij speciaal voor de Jenever Reünie een keuze heeft gemaakt. Hoogeveen maakt met zijn bedrijf Broodkast onder meer reportages voor de lokale televisie, alsmede commercials, bedrijfs- en instructiefilms.

Demonstratie stoken

Tijdens de reünie geeft het Stokersgilde van het museum een demonstratie stoken. Bezoekers kunnen dan zien hoe het stookproces in de branderij verloopt en beleven hoe in vroeger eeuwen de traditionele moutwijnjenever werd gemaakt. In het Proeflokaal van het Jenevermuseum kan het resultaat worden ervaren. Bij vertrek ontvangen de deelnemers een goody-bag.

De Jenever Reünie is een initiatief van de jonge vereniging Vrienden van het Jenevermuseum. Deze organisatie telt zo’n driehonderd leden en bevordert de groei en de bloei van het Jenevermuseum. De Jenevervrienden onderhouden contacten met aanverwante organisaties zoals het jenevergilde Het Gulden Glaasje en De Oude Flesch. Entreekaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar via  www.jenevervrienden.nl of bij het Jenevermuseum en de Museumwinkel in de Nieuwe Passage (Broersvest) te Schiedam.

Hoofdthema's