Wetgeving gedistilleerd november 2014

EU voedselinformatie verordening

Met ingang van 13 december 2014 dienen alle etiketten van verpakte voedingsmiddelen te voldoen aan de nieuwe regelgeving: Verordening (EU) Nr. 1169/2011.

De verordening 'verstrekking van voedselinformatie aan consumenten' vervangt de huidige Europese Etiketteringsrichtlijn en het Warenwetbesluit Etikettering van Levensmiddelen. De verordening stelt strenge eisen ten aanzien van de verplichte voedselinformatie zoals uitgebreide NAW gegevens (naam, adres en woonplaats).

Daarnaast worden strengere eisen gesteld aan de bedrukking, zoals de verplichte lettergrootte en aangepaste typografie bij de aanwezigheid van allergenen.

De eisen zijn terug te vinden op de website van SpiritsNL onder kopje ‘wetgeving’ en dan naar ‘eisen etiketten’. Onder Brussel wetgeving is ook meer informatie te vinden.

Over meerdere onderwerpen is nog geen besluit genomen met het van kracht worden van de Verordening (EU) Nr. 1169/2011. Over onderstaande discussiepunten is afgesproken deze verder uit te diepen. In de komende jaren kan hiervoor dus aanvullende wetgeving of richtlijnen vastgesteld worden.

  • Etikettering van alcoholische dranken van >1.2% alcohol (ingrediënten en voedingswaarde).
  • De naam of handelsnaam en het adres van de in artikel 8, lid 1 bis, bedoelde exploitant van een levensmiddelenbedrijf.
  • Gebruik van pictogrammen in plaats van woord en getal.
  • Gebruik van moderne hulpmiddelen in plaats van informatie op een etiket of verpakking.

Discussie in Brussel over KWID verplichting voor likeuren en gedistilleerde dranken van fruit

De Commissie is bezig met een revisie van de KWID handreiking om deze in lijn te brengen met Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan de consumenten. De Europese Commissie voert nu een discussie om de vrijstelling van sommige producten te annuleren waaronder de voor onze branche uiterst belangrijke categorieën "likeuren en gedistilleerde dranken van fruit " De Commissie vindt deze vrijstelling zeer algemeen en heeft de wens met de nieuwe verordening concreter te worden. De gedistilleerd sector wenst de vrijstelling te behouden en tracht via de Lidstaten de Commissie op andere gedachten te brengen.

Wanneer is KWID verplicht? KWID (kwantitatieve ingrediëntendeclaratie) is verplicht wanneer de naam van een ingrediënt opvallend in woord, beeld of voorstelling op de verpakking voorkomt. Voorbeelden:, kersen in kersenbrandewijn en goud in goudlikeur of afbeeldingen van een ingrediënt op etiketten. 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199