Staatssecretaris informeert Kamer over alcoholbeleid

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van diverse onderzoeken voor het alcoholbeleid. Uiterlijk 11 september, als een algemeen overleg in de Tweede Kamer plaatsvindt, zal een inventarisatie gereed zijn van de gemeentelijke Preventie- en Handhavingsplannen. Op dit moment wordt ook een een literatuurstudie verricht naar de effectiviteit van leeftijdsverificatiesystemen voor de verkoop van alcohol en tabak. Deze onderzoeken zullen nog voor het zomerreces aan de Kamer worden gestuurd. In het najaar wordt er ook onderzoek gedaan naar de naleving van leeftijdsgrenzen voor alcohol en tabak.

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199