CAO Drankindustrie en -groothandel gepubliceerd

Den Haag (SpiritsNL) - Met CNV en De Unie is begin december een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bereikt. Ook de achterban van de werknemersorganisaties heeft hierover positief gestemd. Het document is inmiddels openbaar gemaakt. 

< terug

Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199