9 januari 2019

Den Haag (SpiritsNL) – Vanuit het pensioenplatform Detailhandel, waarin Dranken is vertegenwoordigd door Marcel Kerkmeester (tevens lid cao onderhandeling namens KVNW), is het bericht doorgekomen dat de overgang van Pensioenfonds Dranken naar Pensioenfonds Detailhandel een feit is.

Het dekkingsgraadverschil was in 2018 groot genoeg om aan de eisen van DNB te voldoen en daarmee een collectieve waardeoverdracht mogelijk te maken. Deze maand volgt communicatie vanuit Pensioenfonds Detailhandel met betrekking tot het aanleveren van bedrijfs- en personeelsgegevens.

Aan de hand van de slotkoersen per 31 december 2018 zal Pensioenfonds Detailhandel, zoals elk fonds elk jaar doet, de premie en opbouw opnieuw vaststellen. Er wordt, gezien de ontwikkeling op de financiële markten, rekening gehouden met een bijstelling hiervan. Ook hierover zal later deze maand communicatie volgen.

Hoofdthema's