13 juni 2023
Eerder ontving u van ons de eerste aankondiging voor de webinar ‘Veranderingen wetgeving en afvalbeheerbijdrage’ op 5 juli, waarin we u bijpraten over de actuele en toekomstige wettelijke veranderingen met betrekking tot verpakkingen en de afvalbeheerbijdrage. Deze veranderingen hebben mogelijk invloed op uw verpakkingenadministratie.
Ons doel is om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij een succesvolle implementatie van deze nieuwe wetgeving. Daarnaast hebben de nieuwe wettelijke regels ook gevolgen voor de taken van het Afvalfonds.

Tijdens de webinar brengen wij u graag op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen, en wat dit betekent voor uw aangifte en onze tarieven. De webinar vindt plaats op 5 juli van 13:00 tot 14:00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 

U kunt zich eenvoudig aanmelden via deze link. Enkele dagen voor de webinar ontvangt u nogmaals een mail met inlogcode voor de webinar.

Hoofdthema's