11 januari 2022

De meeste aangesloten bedrijven hebben van ILT een (laatste) periode van nader uitstel verkregen (van 4 maanden) voor het indienen van de productdossiers (product reports).
SpiritsNL is ondertussen met ILT in gesprek gegaan om een meer uitgebreide Checklist te laten valideren door ILT. Dit ook met het oog voor het optuigen van een nieuwe Webinar met de consultants van Packz om de Checklist productdossier en/of verpakkingsaanpassingplan en plan van aanpak met de aangesloten bedrijven door te spreken en eventuele vragen te beantwoorden.

Inmiddels heeft deze validatie met ILT plaatsgevonden.

Met betrekking tot het opstellen van een productdossier komt het erop neer dat er 3 mogelijke scenario’s zijn:

  1. Bewijslast minimaal toereikend gewicht fles is er en de fles heeft ook dit minimale toereikende gewicht — dan zal het productdossier kunnen worden opgesteld;
  2. Bewijslast minimaal toereikend gewicht fles is er, maar de fles is zwaarder — een productdossier opstellen lukt dan niet — dit leidt tot een verpakkingsaanpassingplan om te komen tot het minimale toereikende gewicht (verpakkingsaanpassingsplan moet SMART gemaakt worden, zie Checklist;
  3. Er is geen bewijs van het minimaal toereikend gewicht — dan lukt het opstellen van een productdossier ook niet — ook dit zal leiden tot het opstellen van een verpakkingsaanpassingplan om te komen tot het minimale toereikende gewicht (verpakkingsaanpassingsplan moet SMART gemaakt worden, zie Checklist.

Naast bovenstaande verplichtingen geldt ook dat bedrijven een Plan van Aanpak moeten opstellen als opdracht om te zorgen dat, naast de specifiek genoemde producten, de overige producten van de producent/importeur eveneens van een productdossier worden voorzien.

Graag willen wij, via Packz, een toelichting geven over de Checklist en hoe hiermee om te gaan. Dit zullen wij doen door een tweetal Webinars te organiseren voor de bedrijven.

De eerste datum zal zijn: maandag 17 januari van 15.30u – 17.00u en de tweede mogelijkheid (met dezelfde inhoud) woensdag 26 januari van 15u-16.30u (deze 2de sessie zal worden opgenomen voor diegenen die niet in staat zijn om de Webinar te volgen op gestelde data).

Opgeven voor een of beide Webinars graag per mail naar: naudintencate@spiritsnl.nl

Hoofdthema's