21 december 2022

Vanaf 13 februari 2023 wijzigt er EU-wetgeving die voor u van toepassing is. Vanaf 13 februari heeft u een vergunning nodig voor het vervoer van accijnsgoederen waarover de accijns al is betaald of die zijn uitgeslagen tot verbruik tegen nultarief (veraccijnsd vervoer).
Dit geldt voor het ontvangen uit een EU-lidstaat én voor het verzenden naar een EU-lidstaat. Ook moet u deze zendingen vanaf die datum af- of aanmelden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System).

In onderstaande situaties hebt u voor veraccijnsd vervoer een vergunning nodig: 

Deze vergunningplicht geldt ook voor bedrijven die al een ‘Vergunning accijnsgoederenplaats, geregistreerde geadresseerde of geregistreerde afzender’ hebben.

Het aanvragen van de vergunning doet u via www.douane.nl via: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/aanvragen-vergunning-veraccijnsd-vervoer-kan-vanaf-1-november-2022)

Vraag uw vergunning tijdig aan, dit kan vanaf nu, hiermee voorkomt u straks problemen met het ontvangen en verzenden van veraccijnsde goederen. 

Hoofdthema's