21 juni 2022

Inmiddels is in samenspraak met de FNLI en het CBL besloten dat het landelijke statiegeldsysteem voor blik op 1 april 2023 ingaat. Vanaf dat moment zal ook het inleveren van statiegeldblikjes voor de consument mogelijk zijn. Deze datum is vastgesteld vrijdag 17 juni j.l. en met de Staatssecretaris gecommuniceerd. De achtergrond van dit besluit is in de bijlage verder toegelicht.

Dit betekent concreet dat u uit kunt gaan van de start van het systeem op 1 april 2023.
Meer informatie over de praktische implementatie delen we met u door middel van een informatiesessie. U wordt door Afvalfonds Verpakkingen en Statiegeld Nederland deze week uitgenodigd voor deze informatiesessie op 28 juni van 15:00-16:30 uur. U kunt de informatiesessie bijwonen middels deze link.

Graag ontvangen wij vooraf uw vragen, zodat we deze kunnen behandelen tijdens de informatiesessie. Wilt u de vragen aub uiterlijk vrijdag 24 juni 10 uur info@statiegeldnederland.nl. Graag ontvangen wij vooraf uw vragen, zodat we deze kunnen behandelen tijdens de informatiesessie.

Hoofdthema's