15 december 2021

Stichting Afvalfonds Verpakkingen, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) hebben een gezamenlijk plan van aanpak voor het statiegeldsysteem voor blikjes bekend gemaakt welke per 31 december 2022 geïmplementeerd moet zijn.

“In dit plan van aanpak wordt uiteengezet hoe dit systeem solide, landelijk dekkend en consumentvriendelijk wordt ingericht. Een systeem dat bovendien bijdraagt aan de circulaire economie doordat het kan worden uitgebreid naar andere materiaalstromen. Te beginnen met een aantal locaties, waar zowel blik als petflesjes kunnen worden ingeleverd”, valt te lezen in de begeleidende brief. “Het plan laat zien dat producenten en supermarkten zich in gezamenlijkheid en met duidelijke intenties inzetten om te komen tot een robuust en goedwerkend statiegeldsysteem”, aldus Staatssecretaris van Weyenberg in een brief naar de Kamer. 

Hoofdthema's