27 mei 2021

De nieuwe gedistilleerd EU verordening (2019/787) is op 25 mei jl. in werking getreden ter vervanging van de oude EU verordening 110/2008. Om de tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken, zet de Europese Commissie (DG AGRI) in op een (ontwerp)richtsnoer voor de uitvoering (en uitleg) van bepaalde etiketteringsbepalingen van EU verordening EU 2019/787. Deze richtsnoer met voorbeelden van hoe te etiketteren in voorkomende gevallen is helaas nog niet gereed. Zodra deze gereed is zal SpiritsNL het rondsturen naar de leden en op de website plaatsen.

Voorstel van de EU Commissie over lageren:

In het kader van de verordening 2019/787 is een ontwerpverordening opgesteld over het gebruik van zinspelingen en lageren op houten vaten. In deze ontwerpverordening is de eis opgenomen dat de zinspeling op een categorienaam of geografisch beschermd product (GI) in een vatverwijzing (bv: gelagerd op een vat van Cognac) dat een dergelijke verwijzing naar Cognac minder prominent moet zijn en in een lettergrootte die niet groter is dan de wettelijke naam van het product dat gelagerd wordt in het vat. Bovendien mag de zinspeling alleen worden gemaakt binnen een beschrijving van het vat dat wordt gebruikt om de gedistilleerde drank in te lageren.

Deze ontwerpverordening van de Commissie zal ervoor gaan zorgen dat de consument eerlijke en nauwkeurige informatie kan blijven verkrijgen over het type houten vat dat wordt gebruikt om de gedistilleerde drank in te lageren. Er zal een overgangsperiode tot 31 december 2022 ingesteld worden om toe te staan dat etiketten die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe lettergrootte- en prominentievereisten worden aangepast.

Hoofdthema's