25 mei 2016

Voorstel EC nieuwe regels audiovisuele reclame uitgelekt

Euractiv.com beschikte vorige week al over het ontwerpvoorstel van de nieuwe richtlijn Audiovisuele mediadiensten. Die richtlijn regelt op Europees niveau alle televisiediensten (zowel…
Lees meer
25 mei 2016

Belgische accijnsverhoging alcohol schiet haar doel voorbij

Het ziet ernaar uit dat de accijnsverhoging op alcoholhoudende dranken in België de regering in dat buurland meer kost dan dat ze opbrengt. …
Lees meer
overig nieuws
Bezoekadres: Smidswater 27, 2514 BW Den Haag | Postadres: Postbus 242, 2501 CE Den Haag | Telefoon: 085 - 273 60 75 | E-mail: info@spiritsnl.nl
Rekeningnummer: NL34ABNA0622643142 | BTW-nummer: NL 81.03.11.756.B.01 | KVK-nummer: 34167199