15 november 2016

Gisteren verspreidde de Rijksoverheid onderstaand nieuwsbericht:

Alcohol en verkeer gaan niet samen, daar is vrijwel iedereen het mee eens. Na 15 jaar is de Bob-campagne een begrip geworden en is het aantal overtreders meer dan gehalveerd. Om deze daling vast te houden, start het ministerie van Infrastructuur en Milieu komende maand weer met de campagne om mensen er op attenderen dat je niet met alcohol op achter het stuur moet kruipen.

Minister Schultz van Haegen: “ De Bob-campagne is zeer effectief. Sinds de introductie van de campagne in 2001 zien we een sterke daling van het aantal overtredingen. Naast handhaving en educatieve maatregelen, blijf ik samen met de partners Bob inzetten om het rijden onder invloed nog verder terug te dringen.”

Het ministerie werkt voor de Bob-campagne samen met  provincies, gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, NOC*NSF, Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, TeamAlert, politie en Openbaar Ministerie. De campagne ‘Ben je Bob, zeg het hardop!’ start maandag 12 december. De campagne loopt tot half maart. Bob is te vinden op televisie, radio, langs de weg en online.

Er zijn vanwege het 15-jarige bestaan van de Bob verschillende aanvullende activiteiten. Zo start Veilig Verkeer Nederland deze week met een winactie op Facebook. Bob-fans kunnen daar laten zien hoeveel ze nog weten over de eerdere campagnes  en maken kans op een prijs. .De verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert gaat ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan middels vloggers op zoek naar de beste manieren om je Bob te belonen.

In 15 jaar meer dan halvering van overtreders

Nederland is eind 2001 begonnen met de campagne onder de slogan “Bob jij of Bob ik?” De vraag was destijds zo populair, dat deze in de Dikke van Dale is opgenomen. Sinds de introductie van de campagne weet vrijwel iedereen dat een echte Bob geen alcohol drinkt als hij/zij nog moet rijden. Dat deze boodschap bij automobilisten is aangekomen, is terug te zien in de cijfers: waar in 2002 nog 4% van de gecontroleerde automobilisten een te hoog promillage (meer dan 0,5‰) bleken te hebben, was dit percentage gezakt tot 1,7% in 2015 (gemeten in de weekendnachten). […]

Maatregelen

Het ministerie en haar partners blijven zich inzetten voor de bestrijding van alcohol in het verkeer. Naast de Bob-campagne zijn handhaving en educatieve maatregelen door het CBR belangrijke manieren om hieraan bij te dragen. Drankrijders worden streng aangepakt: dat kan variëren van een geldboete tussen €300,- en € 650,- of een ontzegging van de rijbevoegdheid. Wie binnen 5 jaar voor een tweede keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol met 1,3 promille of hoger moet zijn rijbewijs inleveren. Daarnaast kunnen overtreders worden verplicht tot het volgen van een cursus. Als uit onderzoek blijkt dat iemand een alcoholverslaving heeft, wordt het rijbewijs ingetrokken.

Hoofdthema's