11 juli 2016

Met het nieuwe onderzoek van het Trimbos-instituut moet inzicht verkregen worden in de aard en omvang van het alcoholgebruik bij 55-plussers. Op dit moment is het niet duidelijk of en in welke mate er sprake is van overmatig alcoholgebruik onder ouderen. Het onderzoek vindt dit jaar plaats en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid. Dat meldt Trimbos.

Het aantal ouderen dat aanklopt voor hulp blijkt de afgelopen jaren te zijn gestegen, meer dan de algemene bevolking. Maar hoe groot het probleem is en hoe dit zich verhoudt tot het alcoholgebruik van jongvolwassenen is onbekend. Ook wil Trimbos achterhalen hoe het gebruik en de problematiek zich ontwikkelt naarmate iemand ouder wordt. Naast het in kaart brengen van de omvang en problematiek, wordt vastgesteld waarom ouderen drinken en wat de kenmerken zijn van een oudere die veel alcohol drinkt.

Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van bestaande bronnen, nieuwe bronnen en zullen er interviews plaatsvinden met 55-plussers en zorgverleners.

Bron: website Nationale Zorggids.

Hoofdthema's