1 april 2016

Uit onderzoek dat STIVA heeft laten uitvoeren door R2 Research blijkt dat marketinguitingen van alcoholmerken voor een overgrote meerderheid van 98,5% worden gezien door 18-plussers. De bepalingen over sociale media die vanaf 2012 in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken zijn opgenomen, blijken dus zeer effectief te zijn.

Het is voor het eerst dat er zo specifiek gekeken is naar het bereik op sociale media, omdat in de markt nog geen goede meetmethodes waren ontwikkeld. Vanuit haar rol als penvoerder van de zelfregulering van alcoholreclame, heeft STIVA opdracht gegeven aan R2 Research om steekproefsgewijs uitingen op sociale media van adverteerders in de alcoholbranche te bestuderen. Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest zijn meegenomen in het onderzoek. Het doel daarbij was om specifiek in kaart te brengen of deze online berichten aan jongeren onder de 18 jaar zijn getoond. “We hebben in totaal gekeken naar vier verschillende platforms voor social media en drie meetmomenten aangehouden per kanaal. Per meetmoment hebben we handmatig in totaal honderden reacties, shares en likes uitgeplozen waarbij we de leeftijd van de persoon erachter hebben achterhaald”, aldus Menno Urbanus van R2 Research.

Uit het resultaat van 98,5% naleving, blijkt dat zelfregulering op dit punt effectief is. Nederlanders onder de 18 jaar mogen geen alcohol consumeren en adverteerders mogen deze groep niet actief benaderen. STIVA toetst daarom al jarenlang de content en het bereik van radio- en tv-commercials. Sinds 2010 hebben sociale media een vlucht genomen in Nederland. Ook bij deze kanalen (o.a. Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest) dienen adverteerders zo goed mogelijk te voorkomen dat hun uitingen door minderjarigen worden bekeken, ook al kan dat technisch (nog) niet altijd worden afgedwongen. Peter de Wolf, directeur STIVA: “Een nalevingspercentage van 98,5% is een heel mooi resultaat en eerlijk gezegd boven verwachting. Het is een bewijs dat de alcoholbranche via zelfregulering verantwoorde alcoholmarketing zelf in goede banen kan leiden. Ook via een medium als sociale media waarvan nog wel eens gedacht wordt dat controle daarop heel lastig is. Uiteraard werkt STIVA verder om het bereik onder 18-minners nog verder te verkleinen.”

Hoofdthema's