1 februari 2015

Het nieuwe jaar is begonnen. Reden om even kort achterom te kijken. Er is veel gebeurd en gedaan: een nieuwe Drinkwijzercampagne gelanceerd, de jeneverdossiers zijn nagenoeg afgerond in het vierlandenoverleg met België, Frankrijk en Duitsland, de laatste resten van het productschap zijn opgeruimd, jenever-tastings in Brussel, de zwangerschapslogo’s worden door bijna alle leden gevoerd, er zijn werkbezoeken geweest met politici van PvdA en VVD. Met andere politici is gesproken en we hebben zo’n 80 vertegenwoordigers van Europese gedistilleerd-organisaties en bedrijven op bezoek gehad in Rotterdam en Schiedam. Ook bij de leden deden zich veranderingen voor: nieuwe directieleden bij Dirkzwager en Nolet, Di Saronno verhuisde, Wenneker verkocht een deel van het bedrijf en Hooghoudt kwam regelmatig in de publiciteit. Om maar paar punten te melden.

2014 stond grotendeels in het teken van de accijnsverhoging en de lobby hiertegen. In het afgelopen jaar is er veel kabaal gemaakt in media over vooral de diesel en LPG. Nadat in het vroege voorjaar BOVAG meldde dat Nederlanders massaal uitweken naar België om te tanken, leek het er even op dat het kabinet terug zou komen op de verhogingen op brandstoffen. Ook bij gedistilleerd zagen we de afzet verdwijnen over de grens. Naar Duitsland in ons geval, zo bleek uit onderzoek van Nielsen.

De lobby van de BOVAG en van ons was anders. Wij opereerden stil en achter de schermen, terwijl de tankstations niet moe werden van het maken van lawaai in kranten en op TV en radio. In onze lobby kwamen wij wel veel begrip tegen. Het Ministerie van Financiën en ook de politiek “begrepen het wel”. De eerlijkste reactie kwam van D66. Ook hier veel begrip, maar ook de mededeling dat zij er niets tegen gingen doen. Er waren andere zaken die voorrang genoten en bovendien was er geen geld voor verlaging. Ook de brandstoffen kreeg te horen dat er geen geld was, al trachtte staatssecretaris Wiebes ook nog omslachtig uit te leggen dat de afzetdaling wellicht ook kwam door al langer afnemende verkoop van LPG en diesel en het toenemend aantal zuinige voertuigen. Er was wel één belangrijk verschil tussen de brandstoffen en gedistilleerd: de echte opbrengst voor de schatkist liep bij gedistilleerd achter op voorgaande jaren, terwijl dat bij de brandstoffen toenam, wat waarschijnlijk het verschil in meeleven met gedistilleerd verklaart.

Ook in 2015 gaan we door met het gevecht voor een eerlijker verdeling van de accijnslasten. Daar is ook alle reden toe: de afzet deed ’t niet goed en uit de accijnsinkomsten blijkt nu dat 2014 een verlies heeft opgeleverd. Er is een miljoen minder binnengekomen, een krappe €320 miljoen in 2014 tegen €321 miljoen over 2013. We hadden dus gelijk. Het nieuwe jaar biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Hopelijk dat het positieve sentiment van de aangekondigde beursgang van Lucas Bols zich nu vertaalt in een positiever geluid en houding van de politiek t.a.v. de sector. Dan krijgen we ook ons gelijk.

 

SpiritsNL-directeur Joep Stassen, februari 2015

Hoofdthema's