1 januari 2015

Een gelukkig en vooral voorspoedig nieuwjaar. Er is bij het begin van 2015 alle reden om onszelf, te midden van alle andere goede wensen, ook een tikkeltje voorspoed toe te wensen.

Onze sector maakt een moeilijke periode door. Al een paar jaar zit het tegen. En dat heeft niet alleen te maken met economische tegenslag, die al een jaar of zes, zeven de wereld in de greep heeft. Die is er – en stevig ook. Bovenop die conjuncturele tegenspoed komt een overheid die er niet voor terugschrikt om de lasten te verzwaren. Of om andere hindernissen op te werpen.

Gelukkig bleven nieuwe accijnsverhogingen ons in het oude jaar bespaard. Maar in het nieuwe jaar is het weer oppassen geblazen. Hoog op het politieke verlanglijstje staat een belastinghervorming en –vereenvoudiging. Daarmee schijnt in de eerste plaats een verlaging van de inkomstenbelasting bedoeld te zijn. Maar het zou wel eens kunnen uitdraaien op een verhoging van de indirecte belastingen.

Die belastinghervorming biedt ook kansen. Als het regering en parlement ernst is om de belastingen ook te vereenvoudigen, kan misschien ook eens gekeken worden naar de ingewikkelde en vooral ongerechtvaardigde verschillen tussen accijnzen. Waarom wordt gedistilleerd zo onevenredig zwaar aangeslagen?

Ook andere hindernissen behoeven niet perse struikelblokken te worden. Er is inderdaad een grote, groeiende stroming binnen de Tweede Kamer die verkoop, marketing en distributie van alcoholische dranken nog verder aan banden wil leggen. Maar door te laten zien dat we als sector daadwerkelijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bewust van de risico’s van een overmaat aan alcohol, moet het mogelijk zijn dreigende nieuwe wettelijke beperkingen om te buigen in effectieve zelfregulering.

Het belooft, anders gezegd, een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen te worden. Ik wens onszelf ook een tikkeltje voorspoed toe.

 

Jan Schinkelshoek, voorzitter Spirits NL, jaarwisseling 2014/2015

Hoofdthema's