1 oktober 2014

Op vrijdag 26 september was het dan eindelijk zover en heb ik namens SpiritsNL het Memorandum of Understanding met de douane getekend. Dit MoU of convenant, of te wel een niet bindende afspraak, werd behalve namens SpiritsNL ook door de groothandel en zelfstandige slijters getekend. De aanloop naar de ondertekening was een hele lange. Eigenlijk was de inhoud van het convenant niets bijzonders, want ook de wijn- en biersector hadden dergelijke afspraken gemaakt met de douane, dus die versies konden gewoon voorzien worden door nieuwe logo’s en dan was het ook mooi geweest. De reden dat het toch ruim anderhalf jaar heeft geduurd, had vooral te maken met de beperkte tijd die onze contactpersoon bij de douane had, een direct gevolg van de bezuinigingen op ambtenaren van opeenvolgende kabinetten. Ook had de douane te kampen met nogal wat betrokkenen die ziek werden. Ook aan de andere kant van de tafel deden zich vertragingen voor. Zo zou eerst de organisatie van ketenslijters wel meedoen, maar later weer niet, alleen vergaten zij dat te melden.

Van de kant van de douane worden dergelijke initiatieven kennelijk zeer serieus genomen, want de bazin van de douane, mevrouw Van Berckel tekende namens haar organisatie. Inhoudelijk zal de wereld niet direct een wijziging ondergaan: we spreken af dat we elkaar regelmatig op de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot illegale overbrengingen en andere onregelmatigheden bij importen van gedistilleerde dranken. Daaronder vallen het doorgeven van activiteiten van de handel, die vermoedens hebben dat er zonder accijnsafdracht in Nederland dranken wordt verkocht. Dat soort rapportages zal voornamelijk door groothandel en slijters moeten worden gemaakt. Eenvoudigweg omdat wij eigenlijk nooit meldingen krijgen dat iemand handig inspeelt op bestaande prijsverschillen tussen landen. De groothandel en slijters zijn er doorgaans als de kippen bij om hun eigen broodwinning te beschermen.

Waarom tekenen wij dan mee? Twee punten, zou Joop den Uyl zeggen:

1. ook wij ontvangen nog wel eens meldingen van onregelmatigheden. Die zijn doorgaans van andere orde, maar potentieel schadelijk voor de branche als geheel. Vanuit ons brede netwerk wordt nog wel eens doorgegeven dat er bijv. drank wordt binnengebracht, die niet voldoet aan de geldende regels. Whisky die geen whisky is of rum die niet voldoet aan de Europese regels.

2. prijsverhogingen leiden tot illegale handel. Als de accijnzen omhoog gaan koopt men drank goedkoper over de grens en als dat door bedrijven wordt gedaan, dan is dat niet toegestaan zonder in Nederland accijns te betalen. Uit de laatste twee accijnsverhogingen blijkt dat de Nederlandse verkopen achterlopen en het is zeer waarschijnlijk dat een groot deel van de verkoop verschuift richting Duitsland of elders waar de prijzen laag zijn. De cijfers over 2013 gaven een totale daling weer bij SpiritsNL bedrijven van 10% en ook uit de cijfers tot nu toe over 2014 blijkt dat de bodem nog niet gevonden is. Ook grensonderzoek van ACNielsen laat duidelijk scherpe daling aan de oostgrens zien. Dat beeld van de markt en de gevolgen van accijnsverhogingen, brengen we natuurlijk over aan alle direct betrokkenen: staatssecretaris, woordvoerders accijns, ambtenaren, maar dus ook aan de douane. En hopelijk doet de douane hier wat mee: scherpere controle op illegale overbrengingen, maar ook richting de decision makers op het ministerie en daarbuiten. Want we weten dat je niet zomaar tarieven en dus prijzen kunt verhogen, zonder dat dat gevolgen heeft voor sector en schatkist.

Verder bood het tekenen van het MoU nog even de gelegenheid om de klachten van enkele van onze kleinere leden over het gebruik van Electronisch Monitoring en Controle Systeem (EMCS) van accijns goederen nog onder de aandacht te brengen van de top van de douane. Ik ga er dus ook maar van uit dat alle EMCS problemen verleden tijd zijn. Voor nu.

 

SpiritsNL-directeur Joep Stassen, oktober 2014

Hoofdthema's