8 april 2014

Het kabinet heeft de antwoorden op vragen van 50PLUS-fractievoorzitter Norbert Klein over accijnsopbrengsten gedistilleerd naar de Tweede Kamer verstuurd. Daarin wordt gemeld dat de realisaties van de accijnsopbrengsten in 2013 beschikbaar komen bij het Financieel Jaarverslag (FJR) 2013, net zoals de gerealiseerde ontvangsten in 2013 van alle andere belastingsoorten.

Inmiddels blijkt uit cijfers van CBS wel wat de gevolgen van de accijnsverhoging voor gedistilleerd zijn. De alcoholaccijnsinkomsten zijn in 2013 met 42 miljoen euro afgenomen. Dat komt doordat de afzet in 2013 fors is gedaald: van 60 miljoen liter in 2012 naar 54 miljoen vorig jaar. Dat is een daling van meer dan tien procent in een jaar.

Hoofdthema's