17 september 2013

Uit de vandaag gepubliceerde miljoenennota is gebleken dat de accijns op gedistilleerd in 2014 toch verhoogd zal worden met 5,75% van €15,94 tot €16,86 per hectoliter pure alcohol. De tarieven voor bier en wijn zijn eveneens met een dergelijk percentage verhoogd. De verbruiksbelasting (accijns op frisdranken en waters) is gebruikt als dekking voor de lagere verhoging voor bier en wijn dan eerder in het regeerakkoord in 2012 was vastgelegd.

Het is onbegrijpelijk dat gedistilleerd een verhoging krijgt en dan ook nog eens meer dan de 5% uit het regeerakkoord. Zeker omdat gebleken is dat de verhoging van dit jaar al niets heeft opgeleverd. De overheidsinkomsten uit gedistilleerdaccijnzen zijn dit jaar lager dan het voorgaande jaar. Ook de afzet in Nederland heeft forse klappen opgelopen door de eerdere verhoging en zal zich verder verslechteren.

Joep Stassen, directeur van SpiritsNL: “Dit is een onbegrijpelijke verhoging voor gedistilleerd. Dit hadden we ook niet verwacht, nadat de laatste week toch duidelijk was gemaakt dat de situatie voor gedistilleerd al penibel was. Het kost de staat geld en het is heel slecht voor de gedistilleerdbedrijven. De bedrijven moeten en willen verder innoveren en vele zijn daar ook mee bezig, maar hierdoor wordt dat streven flink doorkruist.”

Hoofdthema's