1 juli 2013

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) roept gemeenten op streng op te treden tegen winkels en horeca die de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol aan jongeren onvoldoende naleven. De naleving van die leeftijdsgrens door winkels en horeca is nu onder de maat. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de handhaving van de Drank- en Horecawet.

Van Rijn: “Het is normaal om voor je 18de geen alcohol te drinken. Dat is de sociale norm waar we met zijn allen naar toe moeten. Dat gaat natuurlijk hand in hand met een goede naleving van de wettelijke norm door bijvoorbeeld cafés of supermarkten. En daar valt op dit moment nog het nodige op af te dingen. Ik roep gemeenten op om door te pakken met al hun wettelijke verantwoordelijkheden en mogelijkheden op dit terrein en in de bres te springen voor de gezondheid van hun jonge inwoners. Er zijn allerlei gemeenten die heel actief zijn op dit terrein dus gemeenten kunnen veel van elkaar leren. Niemand hoeft het wiel zelf uit te vinden.”

Met de nieuwe Drank- en Horecawet heeft de burgemeester diverse mogelijkheden gekregen om fors op te kunnen treden tegen verstrekkers die zich niet aan de leeftijdgrens houden. Zo kan hij een bestuurlijke boete opleggen voor overtreding van de leeftijdsgrens, of de alcoholafdeling van een supermarkt tijdelijk sluiten als de leeftijdsgrens 3 keer binnen 1 jaar wordt overtreden – de zogenaamde 3 strikes out, of de vergunning van een café of slijterij schorsen, als blijkt dat de leeftijdsgrens meerdere malen is overtreden. Per 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens omhoog van 16 naar 18 jaar.

Op woensdag 26 juni organiseert het ministerie van VWS een congres voor gemeenten en andere betrokkenen om kennis en goede ervaringen uit te wisselen over lokaal alcoholbeleid gericht op jongeren. Niet alleen de gezondheid van de jeugd staat tijdens het congres centraal maar ook het voorkomen van alcoholgerelateerde overlast en geweld. Een groot deel van de daders van uitgaansgeweld is namelijk onder invloed.

 

Bron: rijksoverheid.nl

Hoofdthema's