21 juni 2013

Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging moet worden opgenomen in het ziekenhuis, is voor het eerst in jaren gedaald. Vorig jaar werden 710 van zulke ziekenhuisopnames geregistreerd; in 2011 waren dat er nog 762.

Uit cijfers van kinderartsen en het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) [download .pdf] blijkt dat de jongste comazuiper 12 jaar was. De gemiddelde leeftijd van kinderen met een alcoholvergiftiging was 15. Ze hadden gemiddeld 1,88 promille alcohol in hun bloed en hadden gemiddeld 2 uur en 57 minuten een “verminderd bewustzijn”. Dat is iets minder dan in 2011.

Een kinderarts van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, dat bij het onderzoek is betrokken, noemt het aantal comazuipers “nog steeds schrikbarend hoog”. Hij wijst erop dat 36 kinderen in het ziekenhuis zijn beland die zelf hun drank hadden gekocht terwijl ze daar te jong voor waren.

Vanaf volgend jaar kunnen alleen mensen van 18 jaar en ouder nog alcohol kopen. Licht-alcoholische dranken, zoals bier, kunnen nu ook door 16-jarigen worden gekocht.

 

Bron: nos.nl

Hoofdthema's