21 februari 2013

 1 januari 2013 verandert de Drank- en Horecawet. We schreven al eerder over de verhoogde boetes, maar er verandert meer.

Wijziging Drank- en Horecawet

De burgemeester gaat vanaf 1 januari 2013 vergunningen verlenen in plaats van het college van burgemeester en wethouders.
Niet langer worden de leidinggevenden in de vergunning vermeld, maar op een aanhangsel. Een groot voordeel; als de leidinggevende verandert, hoeft enkel nog het aanhangsel opnieuw opgemaakt te worden.
Verder krijgen gemeenten meer mogelijkheden om regels te stellen voor paracommerciële instellingen, happy hours en toegangsleeftijden bij bepaalde horecabedrijven.
Ten slotte gaat het toezicht op naleving van de wet van de Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeenten.

Inrichtingseisen

Al sinds 2000 is het niet meer mogelijk om ontheffing te krijgen van de strikte eisen die de Drank- en Horecawet stelt aan horeca-inrichtingen.
De strikte eisen blijven, maar het wordt vanaf 2013 wel mogelijk dat de burgemeester voor een enkel monumentaal pand een uitzondering maakt. Daartoe wordt het Besluit inrichtingseisen Drank- en Horecawet gewijzigd.

Bron: Kenniscentrum Horeca, 27 december)

Hoofdthema's