2 november 2022

Per 2023 treedt de SUP-richtlijn in werking, dit houdt o.a. in dat er een wettelijke opslag verschuldigd is t.a.v. SUP-verpakkingen en -producten. Naast deze opslag dient u de SUP-verpakkingen niet alleen te rapporteren per kg, maar ook per stuk. Dit kan invloed hebben op de wijze waarop u uw verpakkingenadministratie inricht.

 

Let op: de SUP-richtlijn is niet alleen van toepassing op plastic verpakkingen, meer informatie vindt u hier.

Voor de voedselverpakkingen geldt dat bovenstaande SUP-opslag van toepassing is als de verpakking onder de SUP-wetgeving valt. Wij informeren u zodra er vanuit het ministerie van I&W meer bekend is over welke verpakkingen hieronder vallen. Houdt de website in de gaten. Tot die tijd kunt u gebruik maken van de KIDV beslisboom.

Voor SUP-verpakkingen geldt geen aangiftedrempel, net als voor plastic statiegeldflessen en statiegeldblikjes. Dit betekent dat de aangiftedrempel al begint bij één enkele SUP-verpakking. Voor andere type verpakkingen bent u bijdrageplichtig vanaf 50.000 kilo. Daarnaast dient de single used packaging (SUP) apart te worden aangegeven in zowel aantallen als in totaalgewicht. Een PET-fles (zonder statiegeld) wordt gezien als een SUP. Denk hierbij ook aan miniaturen in kunststof of bij wijn de drankenkartons/bag in box (tot 3 liter).

De tarieven voor plastic statiegeldflessen en drankblikjes (vanaf invoering van statiegeld) worden op een later moment bekend gemaakt en zijn dus nog niet beschikbaar.

Statiegeld op kunststofflessen geldt alleen voor water en frisdranken (geldt ook niet voor “pure” vruchtensappen).

Statiegeld op blik zal straks wel van toepassing zijn (per 1 april 2023).

Voor 2023 gaat er nog meer veranderen en ook invloed heeft op het Vereenvoudigde rekenmodel 2023.

De definitie van producent/importeur wijzigt (zie link naar afvalfonds verpakkingen). Hier zijn de tarieven te vinden voor 2023

Weblink naar de Richtsnoer SUP bijgesloten: EU guidance document

Hier vind je gedetailleerde info over de SUP. Echter, er wordt door I&W nog wel kritisch gekeken of aanvullende criteria nodig zijn om een SUP te duiden.

Online seminar SUP terugkijken van 1-11-2022 hier en sheets presentatie hier

Hoofdthema's