Algemeen

Levensmiddelen of producten mogen de gezondheid of veiligheid van de consument niet in gevaar brengen. In de Warenwet staat aan welke eisen voedingsmiddelen, zoals gedistilleerde dranken, moeten voldoen. Denk daarbij aan regels over een hygiënische bereiding en de etikettering. De Warenwet geldt als een raamwet waaraan een groot aantal uitvoeringsbesluiten zijn opgehangen. Daarvan zijn twee besluiten relevant voor de gedistilleerdsector.

Hoofdthema's