Algemeen

De Europese Commissie geeft de Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) aan producten die men produceert, verwerkt of bereidt in een bepaald geografisch gebied. Er moet een verband bestaan tussen de eigenheid of de bekendheid van het product en de geografische oorsprong. Namen die zijn geregistreerd, genieten een ruime bescherming. De registratie fungeert als een intellectuele-eigendomsrecht voor producten met een specifieke geografische oorsprong die bepaalde kwaliteiten of een bepaalde faam hebben die op die oorsprong zijn gebaseerd. Geregistreerde benamingen worden beschermd tegen elk misbruik, elke nabootsing of elk suggestief gebruik.

Let op: hieronder treft u een overzicht aan van vijf Nederlandse productdossiers van gedistilleerde dranken met een registratie. Buitenlandse registraties en/of aanvragen zijn te vinden in de Europese databank E-Spirit-Drinks.

1. Jenever


Omschrijving:
Ook wel genièvre of genever genoemd. Verkregen door aromatisering van jeneverbessen, ethylalcohol uit landbouwproducten en van een granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 30% vol.

Land van oorsprong:
België, Nederland, Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62)) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen)

2. Graanjenever


Omschrijving:

Ook wel genièvre de grains of graangenever genoemd. Verkregen door aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit granen en van een granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 30% vol.

Land van oorsprong:
België, Nederland en Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62))

3. Jonge jenever


Omschrijving:

Ook wel jonge genever genoemd. Verkregen door een aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit landbouwproducten en van granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 35% vol.

Land van oorsprong:
België en Nederland

4. Oude jenever


Omschrijving:

Ook wel oude genever genoemd. Verkregen door een aromatisering van jeneverbessen, van ethylalcohol uit landbouwproducten en van granendistillaat en/of van een granen eau-de-vie (moutwijn). Minimaal 15% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 35% vol.

Land van oorsprong:
België en Nederland

5. Vruchtenjenever


Omschrijving:

Ook wel genièvre aux fruits, jenever met vruchten of fruchtgenever genoemd. Verkregen door jenever te aromatiseren met vruchten, planten en/of delen van vruchten of planten of door vruchtensap en/of distillaten van vruchten of planten. Minimaal 1,5% van de alcohol moet afkomstig zijn van moutwijn. Het minimale alcoholvolumegehalte van het eindproduct is 18% vol.

Land van oorsprong:
België, Nederland en Frankrijk (departementen Nord (59) en Pas de Calais (62)) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen)

Hoofdthema's