Toegestane inhoudsmaten

Voor gedistilleerde dranken vanaf 15% alcohol en advocaat geldt in de EU een sinds 1988 bestaande reeks toegestane inhoudsmaten. Deze reeks is ontleend aan de EU-richtlijn 2007/45 en in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen. Deze stelt regels ter uitvoering van EU-richtlijn 76/211/EEG en EU-richtlijn 2007/45/EG die betrekking hebben op de aanduiding van hoeveelheden op voorverpakte producten. Daarin is vermeld: Het is verboden voorverpakte gedistilleerde dranken ten verkoop te hebben, te verkopen en/of af te leveren anders dan in voorverpakkingen met de volgende nominale volumina : 0,10 – 0,20 – 0,35 – 0,50 – 0,70 – 1,00 – 1,50  – 1,75 – 2,0. (onder de 0,10 en boven de 2,0 is vrij).

Het spreekt voor zich dat ingevoerde producten, ook uit Derde landen, moeten voldoen aan deze reeks. De wettelijk toegestane marge voor afwijking bedraagt voor flessen van 0,70 en 1 liter: minus 15 milliliter. Voor flessen die zijn afgevuld volgens het e-Teken “e” geldt een bijzondere regeling. Het ℮-teken mag worden gebruikt bij toepassing van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit erkend bedrijfscontrolesysteem, nadat er metrologisch advies over is uitgebracht door de in het Besluit Hoeveelheden Voorverpakkingen bedoelde metrologische instantie.

In EU-richtlijn 2007/45/EG is opgenomen dat bepaalde producten, waaronder gedistilleerde dranken, uitsluitend in standaardhoeveelheden verkocht mogen worden. Voor gedistilleerde dranken worden deze regels nu opgenomen bij dit besluit.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's