Netto-hoeveelheid

De netto hoeveelheid moet worden aangeduid in liters, centiliters, milliliters, kilogrammen of grammen (art. 23). Middels EU-richtlijn 76/211/EG (punt 3.1 van Bijlage I) en richtlijn 80/181/EG (punt 1.4 van de Bijlage) moet het in de wettelijk toegestane grootte geëtiketteerd worden: “l” of “L” voor liter of de naam van liter in diverse talen van desbetreffende Lidstaat (“litre” in Engels of “litr” in Tjechisch).

Als de verpakking bestaat uit een aantal verpakte eenheden (flessen), die ook afzonderlijk aan de consument kunnen worden verkocht en die elk eenzelfde hoeveelheid bevatten, dan moet het totale aantal eenheden op die verpakking aangegeven worden, gevolgd door de netto-hoeveelheid (en eventueel het e-teken) die zo’n eenheid (fles) bevat. Op een omdoos b.v.: 12 flessen van 0,70 l likeur (art.8, 9 en 10).

Vanaf medio december 2014 gelden nieuwe minimum hoogtes in de presentatie van verplichte vermeldingen conform EU-verordening 1169/2011. Minimale verplichte lettergrootte met een x-hoogte van 1.2 mm of meer (uitzondering voor netto hoeveelheid art 13(2) en 13(3); Bijlage IV van 1169/2011). Op verpakkingen waarvan grootste oppervlak < 80 cm²  is 0.9 mm (x-hoogte) de minimale lettergrootte.

Artikel 13.5 van 1169/2011 stelt dat de navolgende vermeldingen: benaming, netto hoeveelheid van het levensmiddel en het effectieve alcoholvolumegehalte, in hetzelfde gezichtsveld staan.

Artikel 13

Presentatie van verplichte vermeldingen

De verplichte vermeldingen zoals beschreven in artikel 9, lid 1, moeten zodanig op de verpakking of etiket zijn aangebracht dat ze duidelijk leesbaar zijn, met een lettergrootte met een x-hoogte als omschreven in Bijlage IV van minimaal 1,2 mm.

Op verpakkingen waarvan het grootste oppervlak kleiner dan 80 cm2 is, moet een lettergrootte gehanteerd worden van minimaal 0,9 mm.

Lettergrootte meten
Bij het meten van de lettergrootte wordt uitgegaan van de x-hoogte van de letter. Dit is de hoogte vanaf de onderste schrijflijn of basislijn tot aan de bovenste hanglijn.

De benaming en nettogewicht moeten in hetzelfde gezichtsveld staan, aangevuld met het alcoholgehalte.

De houdbaarheidsvermelding (niet voor gedistilleerde dranken, wel voor alcoholische mixdranken) hoeft dus niet meer in hetzelfde gezichtsveld te staan.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's