Kwantitatieve Ingrediënten Declaratie (KWID)

Als in de benaming van een drank een ingrediënt is genoemd of in woord of beeld nadrukkelijk naar een ingrediënt wordt verwezen moet de hoeveelheid van dat ingrediënt op het etiket worden vermeld. (art.9(1)(d) jo art.22 van EU-verordening 1169/2011). Op deze basisregel zijn tal van uitvoeringsbepalingen en uitzonderingen* van toepassing. Om bedrijven te ondersteunen heeft de Europese Commissie een KWID-richtsnoer opgesteld.

Graanjenever, graanwodka, korenwijn of malt whisky hoeven niet aan te geven hoeveel graan/koren/gerst is verwerkt. Likeuren zijn ook vaak uitgezonderd zodat bijvoorbeeld aardbeienlikeur, kaneellikeur of koffielikeur van dit voorschrift is vrijgesteld.

De uitzondering geldt ook voor toevoeging van kleine hoeveelheden voor aromatisering of smaakbepaling en als de hoeveelheid niet bepalend is voor de keus van de consument “omdat de variërende hoeveelheid niet van wezenlijk belang is om het product te karakteriseren of onderscheiden ”.. Hierbij dienen wel extracten van het ingrediënt of natuurlijke aroma’s daarvan (min.90%) te zijn verwerkt.

Een vuistregel is dat vermelding van de kwantitatieve ingrediënten declaratie verplicht is als het ingrediënt van wezenlijk belang is om het levensmiddel te karakteriseren, en te onderscheiden van producten waarmee het kan worden verward.

De kwantitatieve ingrediënten declaratie moet worden vermeldt als volgt:

  • Uitgedrukt in % zoals toegevoegd (hoeveelheid op het ogenblik waarop zij worden gebruikt)*;
  • In of onmiddellijk naast benaming, of in lijst van ingrediënten (vóór betreffende ingrediënt).

In de praktijk blijken weinig gedistilleerde dranken onder deze KWID verplichting te vallen.

*Uitzonderingen: zie bijlage VIII, punt 4 van EU-verordening 1169/2011.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's