Ingrediëntenlijst en voedingswaarden

Ofschoon deze bepaling niet geldt voor gedistilleerd (art.16.4 van EU verordening 1169/2011), is het wel een feit dat de Europese Commissie gezamenlijk met de Europese gedistilleerd sector, waaronder SpiritsNL, in juni 2019 een Memorandum of Understanding heeft ondertekend waarbij de Europese alcoholsector zichzelf de verplichting heeft opgelegd (via zelfregulering, vergelijkbaar met de vermelding van het zwangerschapslogo op flessen gedistilleerd) om per eind 2020 25% van alle gedistilleerdflessen (SKU’s) te voorzien van voedingswaarden (kilojoules (kj) en kilocalorieën (kcal)) per 100ml op het etiket. Hiernaast mag het ook nog per unit, waarvoor de branche 30ml hanteert. Per eind 2021 moet dit naar 50% van alle gedistilleerd en per eind 2022 moeten 66% van alle gedistilleerd dit op het etiket hebben staan.

Voorbeelden etiketteren van voedingswaarden:

Uitgesloten van de reikwijdte van de bepalingen van de MoU over de voedingswaardeninformatie op het etiket zijn:

  • Miniaturen en flesjes van 35 cl en kleiner; en
  • Geschenkdozen en / of omverpakking.

Tegelijkertijd geldt dezelfde inspanning voor de ingrediëntenlijst met dezelfde te behalen percentages naar 66% per einde 2022; alleen behoeft de ingrediëntenlijst niet op het etiket, maar mag deze ook online geplaatst worden waarbij de aantekening dat deze dan wel op een voor de consument eenvoudige wijze toegankelijk dient te zijn, bijvoorbeeld via een app waarmee de consument een QR- of Barcode kan scannen om dan te zien wat de ingrediëntenlijst (en wat meer) is. De online omgeving waar deze informatie over de ingrediëntenlijst te vinden is dient neutraal en informatief te zijn voor de consument.

Lidstaten mogen al, conform art. 41 van de Voedselinformatie verordening 1169/2011, nationale maatregelen nemen voor de vermelding van de ingrediënten voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent.

Het kan voorkomen dat voor bepaalde producten in sommige Lidstaten wel een (beperkte) verplichting geldt tot ingrediëntenvermelding. Een voorbeeld is in Duitsland de verplichting om bij gebruik van kleurstoffen in het product ‘mit Farbstoff’ te vermelden. Doorgaans is dat gebaseerd op een wettelijke verplichting die bestond vóór de EU wetgeving op dit punt.

Indien op vrijwillige basis wordt overgegaan tot ingrediëntendeclaratie, moeten die ingrediënten wel op de juiste wijze en volledig (dus niet naar eigen keuze) worden vermeld: Vermelding van ingrediënten moet in volgorde van afnemend gewicht, voorafgegaan door het woord “ingrediënten” conform artikelen 18 en 20 van de EU verordening 1169/2011.

Indien gebruik wordt gemaakt van de vermelding “natuurlijke* aroma’s” gelden strikte beperkingen voor de gebruikte aromastoffen of –preparaten (zie Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen en Europese aromawetgeving EU verordening 1334/2008 artikel 3).

Indien de term „natuurlijk” ter aanduiding van een aroma wordt gebruikt, moeten de aromatiserende componenten volledig van natuurlijke oorsprong zijn. Tevens dient het uitgangsmateriaal van het aroma op het etiket te staan, behalve wanneer het vermelde uitgangsmateriaal niet zou worden herkend in de geur en/of smaak van het levensmiddel. Indien een uitgangsmateriaal wordt vermeld, dient ten minste 95 % van de aromatiserende component van het desbetreffende uitgangsmateriaal verkregen te zijn. Aangezien het gebruik van aroma’s de consument niet mag misleiden, mag het resterende deel van ten hoogste 5 % alleen worden gebruikt voor standaardisering of om het aroma bijvoorbeeld een frissere, pikantere, rijpere, groenere toets te geven. Wanneer minder dan 95 % van de uit het vermelde uitgangsmateriaal afkomstige aromatiserende component wordt gebruikt en het aroma van het uitgangsmateriaal nog steeds herkenbaar is, moet het uitgangsmateriaal bekend worden gemaakt tezamen met de vermelding dat andere natuurlijke aroma’s zijn toegevoegd, bijvoorbeeld cacao-extract waaraan andere natuurlijke aroma’s zijn toegevoegd om een bananensmaak te geven.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's