E-teken

Wanneer u beschikt over een erkend e-wegingssysteem (erkend door de NVWA) dan mag u gebruik maken van het vermelden van het e-teken (het teken omschreven in bijlage I, punt 3.3, van Richtlijn 76/211/EEG).

De voorwaarden voor het afvullen volgens het ‘gemiddelde principe’ zijn onder meer in het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen besluit omschreven. Deze regel houdt in dat het gemiddelde gewicht van de partij tenminste gelijk moet zijn aan het gewicht dat op het etiket vermeld staat. Er is wel een belangrijke voorwaarde aan gekoppeld. De producent moet nauwkeuriger gaan afvullen. Er mag geen grote spreiding zijn in de afvulgewichten.

Beschikt u niet over een erkend e-wegingssysteem dan moet u afvullen volgens het ‘minimum’-principe en moet in elke verpakking tenminste de op die verpakking of op het etiket aangegeven hoeveelheid, aanwezig zijn. Het gebruik van een teken, dat op het e-teken lijkt of ermee kan worden verward, is verboden.

Hoofdthema's