Gegevens omtrent de producent, verpakker of verkoper

Deze aanduiding moet bestaan uit de naam of de handelsnaam en het adres van de producent of van de verpakker of van een binnen de EU gevestigde verkoper. Volledige vermelding van het adres, ook als sprake is van een rechtspersoon. Controlerende instanties moeten de ‘food business operator’ kunnen lokaliseren middels het etiket. Refereren naar een webpagina, of alleen telefoonnummer, fax of emailadres is niet voldoende conform artikel 9 (1) (h).

Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling: diegene wiens naam op de verpakking staat (of de importeur bij import uit derde landen) is verantwoordelijk voor de juiste informatie.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's