Plaats van oorsprong/herkomst

Artikel 26(2) van EU verordening 1169/2011 stelt dat een plaats- of landvermelding moet worden gebruikt, als weglating de koper zou kunnen misleiden t.a.v. de werkelijke oorsprong of herkomst.

Artikel 26(3): Wanneer het land van oorsprong/plaats van herkomst is vermeld en de primaire ingrediënt komt hier niet vandaan, wordt tevens land van oorsprong/plaats van herkomst van dit ingrediënt vermeld of wordt vermeld dat het land van oorsprong/plaats van herkomst van deze primaire ingrediënt verschilt van die van het levensmiddel. 

“Primaire ingrediënt” is ingrediënt dat voor minimaal 50% aanwezig is in het levensmiddel.

De Europese Commissie werkt aan regelgeving om nader te bepalen wat als herkomstvermelding wordt gezien en op welke manier de herkomst van het primaire ingrediënt moet worden vermeld

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's