Wettelijke benaming

Volgens artikel 17 van EU-verordening 1169/2011 mag uitsluitend die benaming worden gebruikt voor eet- of drinkwaar, die in een wettelijk voorschrift is voorgeschreven of de algemeen gebruikelijke benaming. Een fabrieksnaam, handelsmerk of fantasienaam mag niet als benaming worden gebruikt.

Voor de benaming van een groot aantal soorten gedistilleerd zijn definities opgenomen in verordeningen van de Commissie en in de verouderde EU-verordening 110/2008 en diens opvolger EU-verordening 2019/787, die van toepassing is met ingang van 25 mei 2021. Voor de gedistilleerd producten met een alcoholgehalte van 15% vol. of meer, die niet met een soortnaam (whisky, rum, jenever, likeur etc.) voorkomen in de EU-Verordening, geldt dat de benaming “Gedistilleerd” of “Gedistilleerde Drank” op het etiket moet worden vermeld (artikel 9, lid 2 van 110/2008 of vanaf medio 2021 artikel 10, lid 3 van EU-verordening 2019/787). Voor bepaalde likeuren, als Apricot Brandy en Cherry Brandy, zijn nadere regels opgesteld voor de vermelding op het etiket over de gebruikte alcohol. Bijlage II categorie 32 likeur onder d of vanaf medio 2021 Bijlage I categorie 33 likeur onder e).

Een gedistilleerde drank die overwegend bitter is maar tevens 100 gram of méér suiker per liter bevat, kan zowel als bitter of likeur of met beide benamingen worden aangeduid (voorheen artikel 9 lid 3 van EU-verordening 110/2008 en heden EU-verordening 2019/787 artikel 10 lid 4).

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's