Houdbaarheidsdatum

Op etiketten van dranken met minder dan 10 procent alcohol (bijlage X, 1.d van EU-verordening 1169/2011) moeten een datum van minimale houdbaarheid vermeld worden. Deze vermelding bestaat uit de woorden: – ‘ten minste houdbaar tot …’ wanneer in de datumaanduiding de dag is vermeld.  – ‘ten minste houdbaar tot einde …’ in de andere gevallen (bijlage X, 1.a). Bovenstaande vermelding gaat vergezeld van hetzij de datum of een verwijzing naar de plaats op het etiket  waar de datum is aangegeven “ten minste houdbaar tot” gevolgd door de datum.

Etiketten van dranken, die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn, zoals lichtalcoholhoudende eierdranken, moeten een uiterste consumptiedatum vermelden voorafgegaan door: “te gebruiken tot…”.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's