Alcoholgehalte

Bij dranken met meer dan 1,2 volumeprocenten alcohol moet het symbool “% vol.” worden gebruikt en voorafgegaan worden door het werkelijke alcoholgehalte, bepaald bij 20 C.

De vermelding moet duidelijk zichtbaar en goed leesbaar zijn en weergegeven met ten hoogste één decimaal. De aanduiding mag worden voorafgegaan door “alc.” of “alcohol”.

Voor shooters, premixen en andere licht alcoholhoudende dranken geldt een dringend advies om deze aanduiding “alcohol” op te nemen. Dit zal vermoedelijk in de toekomst wettelijk worden verplicht. Een en ander houdt verband met een goede voorlichting, zodat er geen misverstand bestaat over de aanwezigheid van alcohol in het product.

Het eventuele verschil tussen het gedeclareerde en werkelijke alcoholgehalte moet minder dan 0,3% vol bedragen (art. 28 van vo 1169/2011; bijlage XII van vo 1169/2011).

[1] The suffix and optional prefixes included in each linguistic version of Directive 87/250/CEE may differ from the exact wording included in each national law (transposition of the Directive).

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's