Aanduiding omtrent bewaring of gebruik

De aanwijzing omtrent de bewaring en het gebruik moet worden vermeld indien de drank op een bijzondere wijze moet worden bewaard. Hierbij valt te denken aan lichtalcoholhoudende eierdranken, cream dranken met een laag alcoholpercentage etc., waarvoor bijvoorbeeld de vermelding “na opening gekoeld bewaren en beperkt houdbaar” kan worden gebruikt.

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze info. SpiritsNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Het is belangrijk dat gebruikers zelf nagaan of alle voorschriften uit de EU-verordening 1169/2011 (en mogelijke andere nationale en/of Europese etiketteringsvoorschriften) worden nageleefd.

Hoofdthema's