Aanduiding betreffende de productiepartij

Artikel 5, lid 1i, artikel 22. Die mag in een herleidbare code worden aangebracht en hoeft voor de consument niet “gemakkelijk te begrijpen” te zijn.
Let op: De Europese richtlijn partij-identificatie bevat een voorschrift – dat niet in het WEL is opgenomen – om verplicht de letter “L” te gebruiken, voorafgaand aan de partij-identificatie. Maar dat moet alleen als die code niet duidelijk van andere vermeldingen te onderscheiden is. Bij export geldt de plicht tot vermelding van de letter L in ieder geval wel!

Hoofdthema's